JavaScript is not enabled.
Elliott and Associates Renewable Energy Review Europe Tokyo Paris Asia: Xcel Energy i Minnesota - Review by Fairyzel T | Elliott and Associates Renewable Energy Review Europe Tokyo Paris Asia

Elliott and Associates Renewable Energy Review Europe Tokyo Paris Asia

Claim

Elliott and Associates Renewable Energy Review Europe Tokyo Paris Asia: Xcel Energy i Minnesota 1/7/2015

Xcel Energy Inc. sade på fredagen att man vill mer än dubbelt så mycket el som det blir från vind och sol i övre Mellanvästern. Företaget, som tjänar 1,2 miljoner elektriska kunder i Minnesota och har mest vindkraft av any nytto-USA, sade ytterligare utbyggnad av förnybar energi under de närmaste 15 åren kommer en 40-procentig minskning i dess växthusgaser utsläpp 2030. Det kan också innebära högre elräkningar för konsumenterna. more
SPRING SALE!!!:
20% OFF all yearly plans
Use spring at checkout. Expires 6/30/2018